Masteri Thao Dien apartment for rent

Masteri Thao Dien

Căn hộ Masteri Thao Dien

Cho thuê căn hộ Masteri Thao Dien

Căn hộ Masteri Thao Dien cho thuê

123HOUSE masteri thao dien
9/10 99 bình chọn masteri thao dien apartment for rent - Cho thuê căn hộ masteri thao dien, căn hộ cao cấp masteri thao dien

Căn hộ

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ bên masteri giá 1200$bf. 68m2, Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 27.36 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ bên masteri giá 850$ net. 68m2, Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 19.3 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ bên masteri giá 800$ net. Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 19.3 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ bên masteri giá 800$ net. Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 19.3 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ Penhouse ghép bên masteri giá 5600$ bao phí. dt 295m2, 6pn, Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 5600 Triệu/tháng
Diện tích: 295 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ bên Thao dien pearl giá 1100$ bao phí. 105 m2, Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 25.08 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ bên masteri giá 1300$ bao phí. 89m2, Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 29.6 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ bên masteri giá 800$ net. Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 19.3 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ bên masteri giá 1100$ net. Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 25.08 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ Penhouse 3 phòng ngủ bên masteri giá 3500$ bao phí. dt 250m2, Nội thất đầy đủ. Lh 01634691428

Giá: 79.8 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Dịch vụ khác
Hotline
0919408646
0334691428
Ms.Thơm - 0334691428
Thiết kế - Xây dựng

backtop