Masteri Thao Dien apartment for rent

Masteri Thao Dien

Căn hộ Masteri Thao Dien

Cho thuê căn hộ Masteri Thao Dien

Căn hộ Masteri Thao Dien cho thuê

123HOUSE masteri thao dien
9/10 99 bình chọn masteri thao dien apartment for rent - Cho thuê căn hộ masteri thao dien, căn hộ cao cấp masteri thao dien

Lãi suất vay mua nhà ở trong năm 2017 vẫn là 5%/năm

26-01-2015 11:10:30 PM // 530 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%/năm. Khách hàng có thể vay tiền để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.
 

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.

Cụ thể, khách hàng có thể vay tiền để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng.

Trước đó, ngày 30/12/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2544 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ) là 5%/năm.

Theo báo cáo của NHNN, đến 30/11 năm ngoái, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng.

Trong đó, việc giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân (khách hàng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà ở của mình) đã được 23.845 tỷ đồng, đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỷ đồng), dư nợ là 20.650 tỷ đồng.

Việc giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp (gồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội) cũng đạt 5.395 tỷ đồng.

Từ ngày 01/6/2016, việc giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với nhóm khách hàng này đã dừng lại. Dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.

Theo VNB - PL.XH
Tin tức khác
backtop